Taitto, typografia, kirjainperhe ja fontti


TAITTO: tekstien asettelua pinnalle (tekstit ovat kirjoitusta, kuvia ja muita graafisia elementtejä)
Taitto tarkoittaa toimituksellisen tekstin ja visuaalisten elementtien sommittelua visuaalisesti mielenkiintoiseen ja luettavaan muotoon. Taiton tekee taittaja.
Taitto tehdään julkaisuohjelmilla, kuten Adobe InDesign tai QuarkXPress.
Taiton perusyksikkö on sivu, joka muodostaa parina aukeaman. Sivu jakautuu edelleen palstoihin jne. Taittoa käytetään muun muassa kirjoissa, esitteissä, lehdissä, tuoteluetteloissa ja internetsivuilla. Jokainen näistä taitetaan hieman eri tavoin. Taittamiseen vaikuttavat kohderyhmä, käyttötarkoitus, käytettävissä olevat resurssit, aikataulu, tuotteen asema ja tavoitteet.

TYPOGRAFIA: on tekstin ja kirjainten asettelua, jonka tarkoituksena on helpottaa viestin perillemenoa antamalla tekstille oikeanlainen visuaalinen muoto.
Typografiaan kuuluu muun muassa kirjasintyypin valinnat, kirjainkoko, tekstin väri, rivin pituus ja tasaus, riviväli, orpo- ja leskirivit, sanavälit, merkkivälit, palstavälit, sisennykset, otsikointityyli, anfangit (suurikokoinen alkukirjain) ja tekstin korostukset. 
Myös typografisen merkistön käyttö (kuten oikeanlaisten numerojen ja murtolukujen, ligatuurien, lainausmerkkien tai viivojen valitseminen) kuuluu typografiaan.

KIRJAINTYYPPI = KIRJAINPERHE (esim. Arial

-> FONTTI = leikkaus (esim. Arial Narrow)
lihavuus (bold)
kursivointi (italic)
(lainaukset: wikipedia 26.9.2013)

KIRJAINVÄLISTYS: METRIC KERNING TAI OPTICAL KERNING
tarkoittaa kirjainten välejä sanassa. Joidenkin kirjainten vierekkäisyys sanassa näyttää paremmalta, kun käytetään optical kerning-asetusta taitto-ohjelmassa.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti